THƯƠNG HIỆU VÀ MẪU BỊ ẢNH HƯỞNG

Quý vị chưa có số VIN hoặc biển số xe? Không sao cả: hãy nhấp vào logo xe của quý vị bên dưới để kiểm tra xem mẫu xe quý vị đang lái có nằm trong danh sách xe được thu hồi túi khí không. Việc sửa chữa là MIỄN PHÍ. (Nếu quý vị có số VIN hoặc biển số xe, vui lòng kiểm tra trạng thái thu hồi của quý vị tại đây để nhận thông tin chính xác nhất về chiếc xe cụ thể của quý vị.)

Chọn bất kỳ logo thương hiệu nào bên dưới

LƯU Ý: Một số xe có túi khí Takata vẫn chưa được thu hồi, nhưng đã được NHTSA lên kế hoạch để thu hồi trong tương lai. Những xe này sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho đến khi thực sự được thu hồi. Chúng tôi khuyên quý vị nên hành động nếu quý vị nhận được bất kỳ thông báo thu hồi nào và sử dụng công cụ tra cứu Danh sách xe được thu hồi túi khí để kiểm tra xem chiếc xe của quý vị có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đợt thu hồi túi khí nào không ít nhất hai lần một năm.