Các Tai nạn tại Hiện trường và Phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ

Ngoài các trường hợp tử vong, còn có hàng trăm người tại 27 tiểu bang và lãnh thổ của Hoa Kỳ đã được xác nhận là bị thương do hệ thống bơm túi khí Takata bị lỗi. Ngoài ra, khi đem các hệ thống bơm túi khí Takata lấy từ các xe hơi bị triệu hồi để kiểm tra tại phòng thí nghiệm, người ta đã xác định được rằng hệ thống bơm túi khí từ 33 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đã bị nổ. Bản đồ dưới đây cho thấy hiện tượng nổ do lỗi hệ thống bơm túi khí Takata xảy ra ở nhiều nơi, thể hiện địa điểm của các túi khí đã nổ trên xe ("tai nạn tại hiện trường") và khi được triệu hồi và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ("tai nạn tại phòng thí nghiệm").

Bản đồ Các Tai nạn tại Hiện trường và Phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ liên quan đến lỗi hệ thống bơm túi khí Takata tính đến ngày 09 tháng 10 năm 2017