Chính Sách Quyền Riêng Tư & Điều Khoản Sử Dụng

Airbagrecall.com là trang web không vì lợi nhuận được xây dựng nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin liên quan đến các xe chịu tác động từ các hoạt động thu hồi liên quan đến an toàn xe hơi theo quy định của Luật Giao Thông và An Toàn Phương Tiện Có Động Cơ Quốc Gia năm 1966. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bạn đưa ra (ví dụ, số nhận dạng xe và/hoặc biển số xe của bạn), cũng như thông tin về địa điểm của bạn, cho các cơ quan chính phủ, nhà sản xuất xe hơi và nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, với mục đích duy nhất là xác định xem liệu xe bị của bạn có chịu tác động của các hoạt động thu hồi liên quan đến an toàn xe hơi đang diễn ra hay không và đảm bảo bạn nhận được thông tin chính xác và cập nhật về cách để được sửa chữa miễn phí trong hoạt động thu hồi. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web này sẽ được sử dụng riêng liên quan đến các vấn đề an toàn của lái xe hay ô tô, và không có mục đích thương mại.

AirbagRecall.com sử dụng cookie theo dõi bên thứ ba để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng và điều hướng trang web, bao gồm thông tin về phần cứng máy tính của bạn (chẳng hạn như nhận dạng thiết bị di động) và phần mềm. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn các quảng cáo phục vụ công chúng, phi thương mại về các hoạt động thu hồi liên quan đến an toàn xe hơi, và để nắm bắt thông tin về lần truy cập của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia theo dõi này bằng cách thay đổi tùy chọn trình duyệt của bạn để dừng chấp nhận cookie. Bạn sẽ có thể sử dụng trang web của chúng tôi và tắt cookie.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trang này.